Vurderingsoversikt, termin 1:

  • Fagsamtale (individ og samfunn), uke 38
  • Presentasjon eller fagartikkel om selvvalgt yrke, uke 47 (kan gjøres obligatorisk skriftlig ved ønske om skriftlig fokus)
  • Multiple choice om partiene, uke 51

Vurderingsoversikt, termin 2:

  • Fagsamtale (politikk og demokrati), uke 6
  • Faktaprøve (internasjonale forhold, minus EU i kap 7) uke 18 (denne må gjerne flyttes før i perioden, med tilpasning av innhold)
  • Fagartikkel (internasjonale forhold), uke 20
  • Avsluttende muntlig tentamen i par, uke 22
Uke Hovedområde Innhold i økta Kilder / tilleggsmateriale
34 Introduksjon til samfunnsfag Hva er samfunnsfag?

Bli kjent

 

PP med presentasjon av fag/bok fra Delta! Lærernettsted

Dialogspillet (Delta! Lærernettsted)

35 Individ og samfunn

(kap 3: Du og samfunnet)

Rask gjennomgang av sosialiseringsbegreper s. 58-60

Arbeid med oppg. 14 s. 79

 

Oppstart med oppg: «Ungdoms identitet i musikken», evt. gi denne som lekse til neste uke

PP kap 3, Delta! Lærernettsted

 

Oppg: https://delta.cappelendamm.no/vgsamf/tekst.html?tid=1544190&kap=1208236

36 Diskusjon av lekse

 

Lese selvstendig om Kultur, s. 61-67, notere stikkord underveis

Oppg. 12 s. 79 (øving) felles i klassen

 

Oppg. 11 s. 78 (gruppeoppgave)

 

Lekse til uka etter: Lese om rasisme og hat på nettet, s. 73-76

37 Oppsummere lekse (hovedbegreper)

Tegneoppgave: Tegne en situasjon (tegneserie) hvor noen utsettes for rasisme, som både viser årsak, og mulige løsninger. Hver gruppe presenterer sin tegning for klassen, som diskuterer både årsak og mulige løsninger på de ulike scenarioene.

 

Forberedelse av fagsamtale om individ og samfunn, i grupper

 

 

 

 

Opplegg ligger nederst i dokumentet «Storyline, Individ, kultur og samfunn» under kap. 3 på Delta! Lærernettsted.

38 VURDERING: Fagsamtale i grupper på 4-5, med tema Individ og samfunn
39 Individ og samfunn (kap 4: Kriminalitet)
40 HØSTFERIE
41 Svart arbeid, overgang til ansvar som forbruker

Bruke fordypningstekst «Men det var jo så lite…» s. 104-105

 

Besøk av Spleiselaget

 

 

 

Se www.spleiselaget.no

42 Arbeids- og næringsliv

Kap: 6: Ung økonomi

Ditt ansvar og dine rettigheter som forbruker, s. 133-139

–          Oppgave om klesindustrien i Asia

–          Lage brosjyre om ungdoms rettigheter som forbrukere

 

Oppgave om klesindustrien på http://delta.cappelendamm.no/vgsamf/tekst.html?tid=1265285&kap=1228732

 

Oppgave om ungdoms rettigheter på http://delta.cappelendamm.no/vgsamf/tekst.html?tid=1256310&kap=1228732

43 Dine penger, fra s. 139

Arbeid med budsjett og regnskap

44 Bedriftsøkonomi

Lage egen bedrift

45 Kap 5: Arbeidsliv Gjennomgang og arbeid med kapittel 5, arbeid og næringsliv PP på lærerressurs under kapittel 5
46 Jobbe med ulike yrker, fordype seg og arbeide med å finne informasjon om egne yrker. Dette som forberedelse til uka etter. Oppgave på www.delta.cdu.no, lærerressurs under kapittel 5
47 VURDERING: Presentasjon av ulike yrker i mindre grupper,

evt. innlevering av oppgaver

48 Tentamensuke (ikke undervisning)
49 Tentamensuke (ikke undervisning)
50 Politikk og demokrati

Kap 1: Kampen om fremtiden

Hva er politikk?

Partiene i norsk politikk

Particafé, opplegg på www.delta.cdu.no, lærerressurs under kapittel 1
51 VURDERING: Multiple choice test om partiene

 

Videre, om det norske samfunnet, med de sentrale spørsmålene:

–          Hva er demokrati?

–          Hva er en velferdsstat?

–          Hva er en rettsstat?

–          Den økonomiske modellen i Norge

 

Se nettsted www.delta.cdu.no for test om partiene under kapittel 1

 

 

1 Det politiske systemet i Norge (parlamentarisme, maktfordeling, Stortinget og regjeringens oppgaver)
2 Makt og styring i din kommune – lokaldemokratiet, gjennomgang

Forberedelse til debatt om kommunesammenslåing

Se oppgave på nett under kapittel 2 på www.delta.cdu.no
3 Debatt om kommunesammenslåing

 

Påvirkningskanalene

Se oppgave over

 

 

 
4 Demokrati og diktatur

Oppgave: Å leve i et diktatur

 

Se www.delta.cdu.no, under kapittel 2

5 Forberedelse til fagsamtale om politikk og demokrati i mindre grupper Oppsett til fagsamtale ligger på www.delta.cdu.no, under kapittel 1
6 VURDERING: Fagsamtale politikk og demokrati
7 Internasjonale forhold Det internasjonale systemet

Fokus globalisering/maktbegrepet

8 Vinterferie
9 FN og FNs institusjoner: Generalforsamling og Sikkerhetsråd

 

Sentralt begrep: Humanitær intervensjon vs. suverenitetsbegrepet (i boka s. 190-191

 

Menneskerettigheter og ulike typer menneskerettigheter

Lekse: Se Reggie Yates i Russland, episode 2 (om homofiles situasjon i Russland)

FN-spillet på http://opplev.fn.no/sikkerhetsraadet.php

 

https://tv.nrk.no/serie/reggie-yates/KOID21009715/sesong-2/episode-2

10 Repetisjon av ulike typer menneskerettigheter

Diskusjon menneskerettighetsbrudd i Norge

11 Fattigdom
12 VURDERING: Digital debatt om fattigdomsbekjempelse

 

Videre: Konfliktfordypning

Forslag: Syria, Ukraina

Opplegg på www.delta.cdu.no, lærerressurs under kap 7
13 Konfliktfordypning forts.

 

Overgang til terrorisme, se dokumentar

15   Påskeferie  
14 Tentamensuke (ikke undervisning)
16 Tentamensuke (ikke undervisning)
17 Terrorisme
18 VURDERING: Faktabasert skoleprøve, kap 7 (minus delen om EU) + hele kap 8, omtrent 1t

 

Videre i økta, om EU og Norges forhold til EU

Skoleprøve på lærerressurs www.delta.cdu.no, under kap 7/8
19 Paneldebatt om Norges forhold til EU

 

Forberedelse til vurdering: Fagartikkel med selvvalgt problemstilling fra kapittel 7/8

Opplegg Kjør EU-debatt på lærerressurs www.delta.cdu.no, under kap 7
20 Skrive fagartikkel, levering i slutten av økta
21 Forberedelse av avsluttende muntlig vurdering i par
22 Avsluttende muntlig vurdering i par
23 Forberede muntlig eksamen
24 Forberede muntlig eksamen