Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Finn et yrke og svar på spørsmålene under i en sammenhengende tekst.

Tittel: Mitt yrke.
Husk kildehenvisninger

  1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Hva går arbeidet ut på?
  3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
  4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
  5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hovedsammenslutning? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
  6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Aktuelle nettsteder