Uke 1-2: Planlegging og brukergrensesnitt


Uke:3: PHP


Uke 4 og 5: Databaser og datamodellering


Uke 6 Faguke: ingen undervisning


Uke: 7-8: forts. datamodellering


Uke 9: Vinterferie


Uke 10 Prøve i database og datamodellering

 • 1/2 fagdag tirsdag 7. mars

Uke 11-12: Kap. 16: Hente informasjon fra databaser


Uke 13: forts. SELECT prosjekt

 • Mandag og tirsdag 2t+2t
 • Torsdag 30. mars: Hel fagdag
 • Presentasjoner av prosjektene etter lunsj (fra kl 12.)

UKE 14: Kap. 17 Sette informasjon inn i databaser (INSERT)

Mandag 3. april: 1/2 fagdag – Prøve i kapittel 16 (Select)

 1. Dere får et case med databsemodell og database.
 2. Dere skal lage en nettside som viser informasjon fra databasen.
 3. Deren skal utvide modellen i workbench

Uke 15: Påskeferie


UKE 16 -17: Kap. 17 Sette informasjon inn i databaser (INSERT)


Uke 18 INSERT-prosjekt med delete og update

 Uke 19 INSERT-prosjekt med delete og update


Uke 20: Muligheter og utfordringer

Dette kapitlet tar for seg informasjonsteknologiens påvirkning på samfunnet, i form av ulike muligheter, automatisering av arbeidsoppgaver, digitale trusler, regelverk, etikk og opphavsrett.

 1. Læreboka: 20 Muligheter og utfordringer 2 uker
 2. Digital samtid 
 3. IT sikkerhet (bloggside) 
 4. Torsdag 18. mai: Arbeidsopplegg
  (Jeg er i begravelse og noen av dere forbereder dere til eksamen).
  Dere møter til timen og arbeider med følgende:

  1. Dere jobber fritt med fullføring/innlevering av prosjekt
  2. Fullføre arbeidsoppgaver til kapittel 20 i læreboka

Uke 22: Prøve

 • Teoriprøve på Torsdag 1. juni – kapittel 17-18-19-20
 • Eksamensforberedelser