Dere skal lage en presentasjon på ca 10 minutter. Velg en av disse to oppgavene:

1. I hvor stor grad er Norge et sekularisert samfunn?


2. Hvilken funksjon har religion?

Nedenfor står to syn på hvilke funksjoner religion har:
Konfliktmodellen (Karl Marx)
– Religion tjener makthaverne
– Religion blir brukt til å holde folk nede
– Et samfunn uten religion er et godt samfunn

Harmonimodellen
– Alle deler av et samfunn har en funksjon.
– Religion er viktig for fellesskapet
– religion gir forklaringer på meningen med livet.

Diskuter de to perspektivene. Hvilken funksjon synes dere religionen har?


Presentasjoner – råd og tips som hjelper deg å presentere: