Home Om faget - Samfunnsfag Presentasjon av artikler

Presentasjon av artikler

Presentasjon av artikler på bloggen.
En gang i uka skal to elever i samarbeid presentere en artikkel fra bloggen.
Dere skal knytte artikkelen til minst et kompetansemål.
Uke Navn Artikkel Kompetansemål  Gj.ført
35  Sivert og Christine  Prognose på rødt flertall
  •  utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning
  • analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge
 ok
36  Mina og Fredrik Medisineringen av unge økte etter fraværsgrensa
37 Ajla og Nina
38  Tijana og Anthony
39 Nora Iselin og Marina
41
42
43
44
45
46
47
48
49

 

SHARE