Home Om faget - Samfunnsfag Presentasjon av artikler

Presentasjon av artikler

Presentasjon av artikler på bloggen.
Hver time skal to elever i samarbeid presentere en artikkel fra bloggen.
Dere skal knytte artikkelen til et kompetansemål i faget
Uke Navn Artikkel Kompetansemål  Gj.ført
35 KAREN  og ANDREA E.  Symbolbarna

finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

ok
36 SIGURD og SIMEN G.

Skoletrøtte gutter trenger en større heiagjeng

kjønnsroller, sosialisering, skole og oppvekst

ok
36 Oda og IDA

Har prøvd å bli fri i to år

definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

ok
36 OLAV og  IVER

Generasjon «skikkelig»: – Oppnår ikke suksess av fest

definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

 ok
37 NICOLINE og ANNE KATRINE
38 PATRICK og FREDRIK
41 KRISTINE H. og ANDREA M.
42 JEMAM og David
43 MIA og KRISTINE S.
44 MARIUS og PETER
45 CHARLOTTE og NINA
46 SIMEN S. og NICOLAI
47 LISA og ANNETTE
48 MORTEN og TRYM
49 SARA og NORA

 

 

 

SHARE