Kompetansemål under ‘Nettsteder og multimedier’
– utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

Brukergrensesnitt er måten maskinen og programmet kommuniserer med brukeren på, f.eks. tekst, grafikk, lys, kommandoer, menyvalg, museklikk osv. Vi kan dele opp brukergrensesnitt for datamaskiner i to typer. Vi har grafisk- og tekstlig brukergrensesnitt.

Når vi lager en nettside er det viktig å tenke på brukergrenesnitt, som går ut på å tilpasse nettsiden til mottakeren. Et godt brukergrensesnitt er intuitivt for brukeren. Det skal være lett å finne de viktigste knappene og funksjonene.

Universell Utforming
Når vi planlegger og utformer nettsider må vi også ta hensyn til universell utforming . Begrepet brukes om å lage ting slik at de er tilgjengelige for alle, både brukere med og uten funksjonshemminger. Det handler altså ikke om å lage tilleggsløsninger for folk med spesielle behov, men å lage ting slik at de i utgangspunktet kan brukes av alle. (Klikk på bildet)

Momenter/forhold vi må vurdere:

 1. GAS-prinsippet
  1. Goals = hva du vil oppnå – hvorfor vi utvikler denne nettsiden
  2. Audience = hvem målgruppen er
  3. Scope = hva hovedinnholdet er
 2. Skriftyper og fargevalg: Overskrifter/Tekstmengde og størrelse/Ordvalg
 3. Navigasjonssystem/meny
 4. Bilde og ikonbruk
 5. Lyd og video/Animasjon

Eksempelvideoer:

NSR_VelgRiktig_Songying_3 from Realfagsrekruttering on Vimeo.


Aktuelle lenker: