Home Nettsteder og multimedier Brukergrensesnitt

Brukergrensesnitt

Kompetansemål under ‘Nettsteder og multimedier’
– utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

Brukergrensesnitt er måten maskinen og programmet kommuniserer med brukeren på, f.eks. tekst, grafikk, lys, kommandoer, menyvalg, museklikk osv. Vi kan dele opp brukergrensesnitt for datamaskiner i to typer. Vi har grafisk- og tekstlig brukergrensesnitt.

Når vi lager en nettside er det viktig å tenke på brukegrenesnitt, som går ut på å tilpasse nettsiden til mottakeren. Innenfor informasjonsteknologi bruker vi GAS-prinsippet, som er en forkortelse for Goals , Audience og Scope.

 • Goals = hva du vil oppnå – hvorfor vi utvikler denne nettsiden
 • Audience = hvem målgruppen er
 • Scope = hva hovedinnholdet er
UNIVERSELL UTFORMING
Begrepet universell utforming (universal design på engelsk) brukes om å lage ting slik at de er tilgjengelige for alle, både brukere med og uten funksjonshemminger. Det handler altså ikke om å lage tilleggsløsninger for folk med spesielle behov, men å lage ting slik at de i utgangspunktet kan brukes av alle. (Klikk på bildet)

MOMENTER/FORHOLD VI MÅ VURDERE:

 • Moodboard
 • Designmanual
 • Merkevarebygging
 • Tekst : Overskrifter – Tekstmengde – Ordvalg – Hyperkoplinger – Skriftstørrelse/ skrifttype og skriftfarge
 • Navigasjonssystem/meny
 • Bilder – Ikoner – Animasjon/video
 • Fargebruk
 • Lyd
SHARE