Før har elevene presentert arbeidet sitt i en digital mappe på nettet. Dette har vært oppgaver, prosjekter og diverse nettsider. I år bruker vi  OneNote til deler av denne presentasjonen. Dette blir er en viktig del av sluttvurderingen i faget. 

Det er derfor viktig å samle alt arbeid som vi gjennomfører. Vi bruker vanligvis å samle «sakene» våre i «nettskyen». Eksempelvis i Dropbox eller OneDrive. Det som skal presenteres  er oppgaver fra bøkene, nettsider, prosjekter  og annet arbeid som skal vurderes.

Les mer om nettskyen her | Dropbox | OneDrive | Google Drive | Box