Begrepet sosiologi kommer fra det latinske ordet «societas», som betyr samfunn, og det greske ordet «logos», som betyr kunnskap. Vi kan si at faget sosiologi har fire overordnede mål når det gjelder å tolke og forstå samfunnet og samspillet mellom mennesker:

  • å finne og tolke likheter og forskjeller mellom mennesker
  • å forstå samfunnet gjennom vitenskapelige undersøkelser
  • å ha et kritisk ståsted når en analyserer samfunnet
  • å formidle en helhetlig forståelse av samfunnet og samspillet mellom mennesker

Hvilke spørsmål prøver sosiologer å finne svar på – og hvorfor?
Hvordan arbeider de?
Sosiologi handler om hvordan folk forholder seg til hverandre.

Sosiologer er interessert i hvordan menneskene skaper samfunnet, og hvordan samfunnsordningene former menneskene. hva er SOSIOLOGI er en engasjerende introduksjon til faget og dets mange retninger. Boka munner ut i et kritisk blikk på sosiologiens rolle i samfunnet i dag.