Kompetansemål:
gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

Internettstandarder handler om kommunikasjon mellom maskiner. Vi ser på en del grunnbegreper i World Wide Web og ulike internett- og webtjenester.


Noen begreper:

  • Et nettverk består av flere datamaskiner som er koblet sammen, og som kan kommunisere med hverandre. Internett er et nettverk av nettverk.
  • En klient er en maskin som mottar informasjon, og en tjener er en maskin som sender informasjon.
  • En protokoll er en standard for datakommunikasjon. En protokoll angir regler som må følges av tjenere og klienter ved sending av informasjon.
  • Internettprotokollen styrer kommunikasjon mellom maskiner, ved at alle maskiner får en unik adresse (en IP-adresse).
  • Transmission Control Protocol styrer hvordan informasjon sendes mellom maskiner. Den bestemmer hvordan pakker skal deles opp, sendes og mottas.
  • Hypertext Transfer Protocol styrer kommunikasjonen mellom nettlesere (hos klienter) og tjenere.

Aktuelle lenker: