PHP er en forkortelse for Hypertext Preprocessor. PHP er et mye brukt skriptspråk som opprinnelig ble laget for å produsere dynamiske websider. PHP-koden er innebygd i HTML-kilden, og tolkes av en web-server med en PHP-prosessor, som genererer web-sider. PHP er tilgjengelig som prosessor for de fleste webserverene, og finnes på de fleste operativsystemer og plattformer.

PHP er altså serverside script. Det vil altså si at PHP-koden ligger på en server. Lokalt eller eksternt. Når en besøkende kommer til din side, «gjøres» denne koden om til html. Den besøkende har altså ikke mulighet for å se hvordan din kode er, kun se hva som er resultatet av den.

Hvorfor bruke PHP?
PHP kan som sagt blant annet brukes til å lage dynamiske websider. Ved kun å bruke html har du ikke muligheten til dette. Dynamiske websider brukes ofte for å hente ut eller endre informasjon som ligger lagret i en database. Dette er f.eks. tilfelle når vi søker med Google, siden vi da søker i Google sin lagrede indeks av dokumenter på web.

Du kan programmere mot databaser, filer, XML og en hel del andre ting. PHP er ofte brukt til å lage sider som kan oppdateres igjennom Internett ved hjelp av en database. Kort sagt: PHP brukes til de tingene som HTML ikke klarer.


  1. Læreboka: Kapittel 10: PHP
  2. Dataporten: Lær deg å kode i php

Videoer: