Home Databaser PHP

PHP

PHP er en forkortelse for Hypertext Preprocessor.

selectPHP er altså serverside script. Det vil altså si at PHP-koden ligger på en server. Lokalt eller eksternt. Når en besøkende kommer til din side, «gjøres» denne koden om til html. Den besøkende har altså ikke mulighet for å se hvordan din kode er, kun se hva som er resultatet av den.

Hvorfor bruke PHP?
PHP kan brukes til å lage dynamiske hjemmesider. Ved kun å bruke html har du ikke muligheten til dette. Du kan programmere mot databaser, filer, XML og en hel del andre ting. PHP er ofte brukt til å lage sider som kan oppdateres igjennom Internett ved hjelp av en database. Kort sagt: PHP brukes til de tingene som HTML ikke klarer.


SHARE