Kompetansemål:
definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsrollar og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad, og endrar seg over tid

Statistisk sentralbyrå har statistikker og artikler om størrelse på familier og husholdninger, om samboere, ekteskap og skilsmisser, både aktuelle og historiske.


Lenker:

Oppgaver:

Les teksten og svar på spørsmålene under.

  1. Forklar begrepene storfamilie og kjernefamilie.
  2. Hva mener vi når vi sier at familien har vært utsatt for en funksjonstapping?
  3. Finn fram til kjennetegn ved dagens norske familie.
  4. Er samliv i dag mer eller mindre stabilt enn før? Hva sier statistikken?
  5. Hva kan årsakene være til at den gjennomsnittlige giftealderen er høyere nå enn tidligere?
  6. Hvilke utfordringer tror du barn møter når foreldrene skilles? Hva med tenåringer?

Befolkning

befolkning