Om du er jente eller gutt, har ofte mye å si for hvordan du blir oppfattet, og for hva andre folk tror du kan være interessert i og liker å drive med.  Hva er kjønnsroller? Hvordan de blir skapt, og hvordan forholder vi oss til dem?

Kompetansemål:
definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur,kjønnsrollar og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad, og endrar seg over tid


Lenker:


Oppgaver: tekst

  1. Definer begrepet kjønnsrolle.
  2. Finn tall i teksten som viser at jenter er vinnerne i utdanningssystemet vårt.
  3. Hva er ment med begrepet likestilling? Har vi likestilling mellom menn og kvinner i Norge?
  4. Diskuter: Reality-serier på tv er en populær programform. Oppfører jenter og gutter seg ulikt i disse seriene? Ser vi et klart kjønnsrollemønster?
  5. Diskuter: I teksten står det: «Gutter reparerer bil, er interessert i data og sport, mens jentene lager mat, er interessert i huslige sysler og er opptatt av utseendet.» Er dette en riktig måte å beskrive forskjellen mellom gutter og jenter på?