Å kunne delta bevisst og aktivt
For å kunne delta i demokratiet er det ikke tilstrekkelig at det finnes lover som gir oss rett til å delta. Vi trenger også kunnskap om hvordan samfunnet fungerer slik at vi vet hvilke muligheter vi har til å påvirke viktige beslutninger som angår oss og familien vår, arbeidsplassen, hjemkommunen, landet vårt og verden. Samtidig trenger vi å forstå hvilke konsekvenser de beslutningene vi tar kan få på ulike områder. Uansett hva man jobber med, er demokratiet avhengig av at vi kan nok om samfunnet til å kunne delta bevisst og aktivt.

Tre ting som gjør Delta! spesiell:
Delta! er et hjelpemiddel for mest mulig aktiv deltakelse fra alle elever. Derfor har hvert kapittel oppgaver som dekker alle grunnleggende ferdigheter i faget. Fagteksten og framstillingen er enkel og presis, og gir elevene kunnskap nok til å jobbe godt med oppgavene.

Lærebokas nettside | Nettversjon av læreboka


Endringer i 6. opplag av Delta!

 • Side 64: Nye tall og årstall: 2013/2014, 75,2 %
 • Side 69: Statistikken er byttet ut med ny. Finnes på ssb
  Årstall og prosent i siste linje: 2015, 7,6 %
 • Side 70 Nye tall: 2,2 %
 • Side 71: Nye tall: 15 005 og 2013
 • Side 104: Endret 35 000,- til 50 000,- og 2013 til 2015, endret 39 950,- til 50 000.- (nye frikortgrenser)
 • Side 137: Nye tall: 2012 til 2015, 225 000 til 252 000
 • Side 152: Nye tall i oppgave 7 –se under.
 • Side 154: Endre 2000,- til 5000,- 3 steder
 • Side 162: Nytt årstall: 2015
 • Side 170: Nye tall og årstall: 2014 og 31,7 milliarder, 116 land i 2014
 • Side 171: Nytt tall: 161 land
 • Oppgave 7 side 152: Oppgave 7 s. 152

Ekteparet Arne (39) og Trude (36) bor på Kolbotn sammen med sin 11 gamle sønn Daniel og datteren Ida på 14. De jobber begge fulltid: Arne, som er lektor, får utbetalt 26800 månedlig, mens Trude får utbetalt 24300 som sykepleier. I tillegg mottar de barnetrygd for Daniel og Ida. Utgiftene deres hver måned til husleie samt renter og avdrag på huslån er totalt sett 16000 kroner. Begge betaler i tillegg studielån en gang i måneden. Arne betaler 1200 kroner, mens Trude betaler 800. Til tross for at familien har bil, pendler begge til sine jobber i Oslo med kollektivtransport. Familien har også en del forsikringer som totalt beløper seg til 1590 kroner i måneden, og en gjennomsnittlig månedsutgift til strøm på 980 kroner.

 1. Sett opp et husholdningsbudsjett for familien fra 1. januar og ut juni måned. Bruk SIFOs referansebudsjett som du kan finne på sifo.no til å beregne de variable utgiftene, og www.nsb.no til finne reiseutgifter. Hva kan du si om familiens økonomiske situasjon?
 2. Familien planlegger en lengre juleferie i Thailand. De har beregnet at kostnadene for ferien totalt sett vil beløpe seg til 70.000 kroner. Hvor mye må familien spare for å kunne reise på denne ferien?
 3. Hvilke økonomiske grep mener du at familien kan ta for å stå bedre rustet til å ta sin sin drømmeferie?

Lærebøker – nettressurser

NDLA Standpunkt Notaker
Streif Ny agenda Konsept
Radar Lokus NRK skole