Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi. Nye medier står i et motsetningsforhold til «gamle medier», som hovedsakelig er papirbaserte medier som aviser, magasiner og enveiskommuniserende radio og TV.

Sosiale medier er en fellesbetegnelse på alle nettsteder hvor brukerne selv skaper innholdet. Blant de mest kjent er nettsamfunn som Facebook, Twitter og videodelingsstedet Youtube. – bilde

Det som skiller de nye mediene fra de tradisjonelle er de nye medienes muligheter for å tilføre interaktivitet, som gjør det mulig for publikum å delta i en dialog. Nye medier bruker Internett som kommunikasjonskanal mellom avsender og publikum. Grensene mellom nye medier og «gamle medier» er uklare fordi de nye mediene er digitaliserte variasjoner av tradisjonelle medier.

 Typisk for nye medier:

 • Bruker mer aktiv
 • mindre skille offentlig/privat
 • privat kommunikasjon ved hjelp av medier
 • mindre skille mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon
 • Større tilgjengelighet

Teknologi og samfunn

Det er en gjensidig påvirkning mellom teknologi og samfunn. Den teknologiske utviklingen påvirker samfunnet og samfunnet kan påvirke den teknologiske utviklingen.

Utviklingen fører til en kompetansekløft (informasjonskløft).
Eldre, syke og fattige har mindre tilgang.

Nye medier – nye kommunikasjonsvaner

 • Kommunikasjon på nettet kan føre til at forhold som kjønn, yrke, alder, nasjonalitet, språk blir tonet ned
 • Lenker     freedom to choose
 • Nettaviser: mangfold – oppdatering – tilbakemeldinger
 • E-post – lett å holde kontakt med mange
 • Diskusjonsgrupper, chatting , nettbank, netthandel
 • Hjemmesider – blogging
 • Sms

Lenker: