Først og fremst er en godt formulert problemstilling et hjelpemiddel til å avgrense oppgaven og finne riktig informasjon.

 • En problemstilling tar som regel utgangspunkt i et tema og er en formulering av et ”problem” som skal undersøkes.
 • Den bør være noe som gir ”blod på tann”, det vil si noe som er spennende, enkelt og såkalt fruktbart; mulig å gjennomføre.
 • Problemstillingen bør være mest mulig avgrenset, presis, tydelig og spisset.

Eksempler på temaer til eksamen:

Sosialisering

– Sosialisering, identitet og kultur
– Kriminalitet og sosiale avvik
– Sosiale systemer
– Massemedier og påvirkning
– Tilhørighet og kultur

Kulturforståelse

– Kulturell variasjon og konflikt
– Globalisering og kulturforståelse
– Globalisering og norsk kultur
– Sammenligne kulturer
– Religion (kultur, makt, konflikt)

Fordeling av goder

– Makt og prinsipper for fordeling av goder
– Sosial ulikhet – lagdeling og klasser
– Sosial mobilitet

 

Produksjon og arbeid

– Samfunnsendring og produksjon
– Arbeid, utvikling og globalisering
– Individet i kunnskaps- og informasjonssamfunnet
– Organisasjonsteorier

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

 • Metoder
 • Sosial adferd
 • Sosialt system/adferd og utvikling
 • Forskjellige tenkemåter

Før dere kommer til selve problemstillingen, er det lurt å kaste mange idéer ut i lufta og få fram ting dere vet fra før og kanskje noe dere lurer på innenfor det temaet dere trekker. Denne delen av prosessen kalles gjerne idémyldring eller brainstorm.

Det kan være lurt å formulere undrespørsmål for seg selv:

 • Jeg lurer på hva…..er?
 • Jeg lurer på hvordan det har seg at…..?
 • Jeg lurer på hvorfor…..?
 • Jeg lurer på hva vi kan gjøre for å ….?
 • Faktaspørsmål
  Gir grunnleggende begreper og informasjon.Spørsmål: Hva / Hvor/ Hvem er…? Hvordan virker…?
 • Forklaringsspørsmål
  Forklarer sammenhenger.Spørsmål: Hvorfor er det slik at…?
 • Vurderingsspørsmål
  Avdekker synspunkter og holdninger.Spørsmål: Hva synes vi om…? Hvilken holdning har vi til…?
 • HandlingsspørsmålS
  porer til handling.Spørsmål: Hva kan vi gjøre for å…?

En problemstilling kan også uttrykkes som en påstand, og så blir selve arbeidet å komme med argumenter for og imot denne påstanden.

Lenker: Mer om tema og problemstilling i skriveprosessen.


Repetisjon og forberedelse til eksamen

Vi ønsker å repetere «pensum» og forberede oss til eksamen. En fin måte å gjøre det på er å systematisere stoffet i forhold til kompetansemålene i faget.

 1. Velg et temaområde fra hvert av hovedpunktene.
 2. Lag en problemstilling
  – Når du lager problemstilling kan du eksempelvis ta utgangspunkt i kompetansemålene under ditt temaområde
  – Eksempel: Innledende tekst med et eller flere spørsmå
 3. Knytt problemstillingen opp imot et eller flere kompetansemål
 4. Lag en side som inneholder tema, problemstilling og en disposisjon til svaret på problemstillingen.
 5. Deling: Publiser sidene i onenote.