Definisjon av tilhørighet:
Opplevelsen av å ha et visst antall vedvarende, positive og betydningsfulle relasjoner til andre mennesker. 

Tilhørighet til andre mennesker er et grunnleggende, menneskelig behov på lik linje med andre grunnbehov, som eksempelvis mat og drikke eller tak over hodet (trygghet) (Baumeister & Leary, 1995).

JEG OG SAMFUNNET
Jeg forandrer meg hele tiden. Jeg er ikke den samme når jeg legger meg om kvelden, som da jeg stod opp om morgenen. Noe er nok forholdsvis konstant, men jeg er aldri helt den samme. Jeg utvikler meg kontinuerlig, i en sammenhengende prosess. Jeg lar meg påvirke av mine nære omgivelser og samfunnet. Samtidig har jeg selv muligheter til å påvirke.

  • Forventninger og normer
  • Sanksjoner og roller
  • Hva er et samfunn
  • Konfliktstyper
  • Sosiale systemer
  • Skolen som sosialt system
  • Elevmedvirkning
  • Intervju med ungdomsforsker ved NOVA om sosialisering av ungdom og forskjellige sosialiseringarenaer. Se videoen

Oppgave: Jobb sammen i par. se filmkuttene og lag notater. Familien på 80-tallet90-talletfamilien i dag

Prezi om sosiale relasjoner