Både de politiske partiene og et offentlig utvalg vurderer alternativ bruk av milliardbeløp til ulike tiltak for barnefamilier.

– Vi kan gjerne få mer inntektsgradering av alt, både av barnetrygd og oppholdsbetaling i barnehage og SFO, mener trebarnsfar Morten Lund Hoffmann.

90 milliarder kroner. Så mye bruker stat og kommune på alt fra å sponse barnehage og SFO til barnetrygd, kontantstøtte, støtte til enslige forsørgere og en rekke andre tiltak som kommer barnefamiliene til gode.