Kompetansemål:
gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar å redusere arbeidsløysa på

I tillegg til at arbeidsledighet er problematisk for den enkelte, er den også et stort problem for samfunnet som helhet. Derfor er det viktig å vite litt om årsaker til og former for arbeidsledighet.

Vi skal se nærmere på hvorfor noen sektorer er mer utsatt enn andre, og på tiltak som reduserer ledigheten og hjelper folk i arbeid.


Lenker: 
SSB |

Oppgave: Ulike typer arbeidsledighet
Årsakene til arbeidsledighet er gjerne sammensatte, men det er vanlig å snakke om fire hovedtyper. Les teksten og svar på oppgavene