Home Arbeids og næringsliv Arbeidsmarkedet i dag

Arbeidsmarkedet i dag

Kompetansemål:
bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag

Tradisjonelt deler vi opp arbeidsmarkedet i næringer. Vi skiller gjerne mellom primær-, sekundær- og tertiærnæringene. I tillegg trekkes det et skille i næringslivet mellom privat og offentlig sektor. Tilbud og etterspørsel styrer prisen på varer og tjenester.

  • På arbeidsmarkedet kjøpes og selges arbeidskraft.
  • Arbeidsgivere kjøper arbeidskraft
  • Arbeidstakere selger arbeidskraft
  • Prisen for varen (arbeidskraften) er lønna som betales

Arbeidsmarkedet endres over tid. Det finnes forskjeller i arbeidsmarkedet geografisk, aldersmessig, mellom kjønn og mellom innvandrere og nordmenn. For å få en oversikt over disse forskjellene og endringene kan vi gå til Statistisk sentralbyrå som utgir kvartalsvise oppdateringer om en rekke forhold knyttet til arbeidsmarkedet.

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Rettigheter:
– Arbeidskontrakt
– Lønn under sykdom
– Fødselspermisjon
– Vern mot usaklig oppsigelse.
Plikter:
– Gjøre sitt beste og godt utført arbeid
– Lojal overfor arbeidsplassen, kollegaene og arbeidsgiveren.
– Høy arbeidsmoral, ikke skulk og at en møter presis.

Lenker:

SHARE