Home Arbeids og næringsliv Etablere bedrift

Etablere bedrift

Kompetansemål: vurdere utfordringer ved å etablere en bedrift

De som vil etablere egen bedrift, møter en rekke utfordringer, blant annet i økonomisk planlegging. Vi skal blant annet se på hvordan du kan starte din egen bedrift og hvordan du setter opp et regnskap.

Oppstartsfasen
Lag forretningsplan! En god forretningsplan er det viktigste verktøyet for å vurdere om du kan lykkes med å starte bedrift.

 • Vurdere din forretningsidé objektivt.
 • Presentere ideen din til investorer og andre interessenter.
 • Unngå fallgruver gjennom å identifisere sterke og svake sider
 • Lage budsjetter

Velg riktig organisasjonsform
Det er fordeler og ulemper ved ulike organisasjonsformer, unngå fallgruvene. De vanligste organisasjonsformene er: aksjeselskap, ansvarlig selskap,enkeltpersonforetak og samvirkeforetak. Hvilken organisasjonsform du velger vil ha stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter. Du må foreta en avveining mellom risiko og inntjeningsmuligheter.

Markedsfør deg før du starter bedriften
Bli synlig, få kunder – start profileringen før du starter bedriften.

Regnskap og fakturering
Ha et nært forhold til bedriftens økonomi. Du trenger ikke være utdannet økonom for å fakturere og føre ditt eget regnskap. Få
hjelp til å sette opp kontoplan og legge opp gode rutiner.


Lenker:

 1. Altinn om å starte og drive egen bedrift
 2. Lag forretningsplan!
 3. Ungt entrepenørskap NHO
 4. Marte planlegger egen bedrift

Oppgaver:

 1. Gi eksempler på informasjon Altinn gir deg?
 2. Gi en kort informasjon om UE (ungdomsbedrift).
 3. Gi en kort oversikt over innholdet i en forretningsplan?
 4. Hvordan kan du foreta en markedsvurdering?
 5. Hva skal en markedsvurdering gi svar på?
 6. Hvilke virkemidler har vi til rådighet i markedsføringen?
 7. Hva er forskjellen mellom et enkeltmannsforetak og et ansvarlig selskap?

 8. Diskuter: Hvilke norske bedrifter er du imponert over? Hvorfor?
 9. Diskuter: Hva er den beste forretnings-ideen du har hørt om?
SHARE