Kompetansemål: diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet

Norske bedrifter har mange lover og regler som de må forholde seg til. Men hva mener vi egentlig når vi sier at bedriften må ta etiske valg? Et etisk valg innebærer å ta stilling til hva som er rett, og hva som er galt. Et etisk valg tar altså ikke utgangspunkt i hva som er lovlig eller ulovlig i samfunnet.

Bedriftens ansvar

De ansattes ansvar:

  • Et etisk ansvar for å ikke røpe bedriftshemmeligheter til konkurrenter eller til omverdenen.
  • Et etisk ansvar overfor kollegaene dine. Behandle hverandre med respekt. Mobbing  tolereres ikke.
  • Et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte.
  • Håndtere bedriftens utstyr på en forsvarlig måte.
  • Ikke stjele fra jobben
  • Som ansatt er det ditt ansvar å ta stilling til hva som er rett og hva som er galt. I mange tilfeller er det du selv som må sette grensene.

Etiske utfordringer på jobben

De fleste av oss kommer opp i situasjoner på jobben der det er viktig å kunne vurdere hva som er rett og galt. Her gir vi eksempler på hjelpemidler som kan være til nytte når vi står i valgsituasjoner som krever etisk overveielse. NDLA


Sweatshop – moteindustriens slaver

Aftenposten har i serien «Sweatshop» satt søkelyset på forholdene i tekstilindustrien i u-land. De sendte tre norske ungdommer til Kambodsja og lot dem føle arbeidsforholdene på kroppen. Sweatshop-Frida: – Vi lever i 2016, vi kan ikke akseptere dette


Oppgaver

  1. Hva mener vi med uttrykket etiske valg?
  2. Gi eksempler på hva korrupsjon er.
  3. Diskuter: Er det greit å bruke kopimaskinen på jobben til å kopiere innbydelser til bursdagsselskapet ditt?
  4. Diskuter: Det er forbudt å reklamere for tobakk og alkohol i norske medier. Synes du dette er et riktig lovforbud?