Home Politikk og demokrati Folkestyre i Norge

Folkestyre i Norge

Kompetansemål:
gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet


Politikk dreier seg i første rekke om hvordan goder og byrder skal fordeles i samfunnet, og hvem som skal bestemme fordelingen.

I Norge har vi et demokratisk politisk system– et folkestyreDet norske folkestyret er et representativt demokrati. Gjennom valg utpeker folket politikere som deretter fatter beslutninger på folkets vegne.
maktfordelingMaktfordelingsprinsippet

Maktfordeling mellom Stortinget, regjeringen og domstolene er et sentralt prinsipp i Grunnloven fra 1814. Maktfordelingen beskytter folket mot maktmisbruk. (Montesquieu) – Les mer om maktfordelingsprinsippet

I Norge har vi tre statsmakter:

 • Stortinget
 • Regjeringen
 • Domstolene

Forstå samspillet mellom statsmaktene
Lurer du på hvem som bestemmer i Norge, og hva som egentlig er forskjellen på storting og regjering? Da er det på tide å lære om maktfordeling.


Parlamentarisme i praksis
Visste du at regjeringen må gå av hvis Stortinget ikke har tillit til den? I Norge har vi parlamentarisme, et system som gir parlamentet makt til å avsette regjeringen.
Les hele saken


Slik styres Norge

Lenke til filmen 
Vi skal se nærmere på hvilke styringsorganer vi har på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i Norge.

 • nasjonalt nivå: storting regjering
 • regionalt nivå: fylkeskommunen
 • lokalt nivå: kommunen


Lokaldemokratiet og medborgerskap


Lenker:

 ansvar
 kommunestrukturi
 kommunekassa

Oppgaver:

 1. Hva er maktfordelingsprinsippet?
 2. Hva heter de sentrale og lokale styringsorganene i Norge?
 3. Hvilke oppgaver har Stortinget, regjeringen og domstolene ifølge maktfordelingsprinsippet?
 4. Hva er parlamentarisme?
 5. Hva er forskjellen på et indirekte demokrati og et direkte demokrati?
 6. Hvilken myndighet har Sametinget?
 7. Hva betyr det at Oslo og Bergen har en parlamentarisk modell?
 8. Diskuter: Bør det være Stortinget eller folkeavstemninger som avgjør spørsmål om skattenivå, bompenger, salg av vin i butikker og republikk eller monarki i Norge?
SHARE