Globalis er et interaktivt verdensatlas som drives av FN-sambandet. På siden finner du blant annet statistikk, landinformasjon, satelittbilder, verdenskart. Kildene er i hovedsak ulike FN-organer.

Målet med Globalis er å visualisere likheter og ulikheter i verden, og hvordan mennesker påvirker livet på planeten.

Internasjonale avtaler
Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Alle stater som har sluttet seg til en avtale forplikter seg til å følge reglene i den. Derfor er de internasjonale avtalene blant de tydeligste reglene i folkeretten.


Organisasjoner
Se hvem som er medlem i noen av verdens viktigste internasjonale organisasjoner og grupperinger.


Tema
Her finner du tematiske innganger til informasjon, statistikk, verdenskart, satelittbilder, figurer og videoer vi har på våre sider