Baerekraftig-utvikling_span4I dette undervisningsopplegget vil dere lære at klimaendringene er et globalt problem og dere får innsikt i hvordan FN arbeider for å løse klimaproblemene. I tillegg blir det en bevisstgjøring på hva dere selv kan gjøre for og hjelpe klimaet.

 • Tid: 4 skoletimer
 • Organisering: Gruppearbeid med presentasjon
 1. Vi gjennomfører en enkel spørreundersøkelse
 2. Gruppearbeid
 3. Presentasjoner (presentasjonsteknikk)
 4. Oppsummering og evaluering av dagen

Oppgave: Dere skal lage en presentasjon der dere

 1. Forklarer begrepet bærekraftig utvikling
 2. Svarer kort på følgende spørsmål: På siden FN-sambandets nye temasider om klima finner dere svar
  • Hva er klima?
  • Hvorfor endrer klimaet seg?
  • Hva er togradersmålet?
  • Hvorfor er klimaflyktninger et problematisk begrep og hvorfor får ikke klimaflyktningene tilstrekkelig hjelp?
  • Hvordan endres klimaet?
 3. Presenterer to av FNs bærekraftmåls
 4. Finner 5 konkrete forslag til hva dere som enkeltindivider kan bidra med i klimasaken.

Kompetansemål:
Politikk og demokrati
– diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
Utforskeren
-utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep


Aktuelle sider.