Siden 1990 har Norge deltatt i krig åtte ganger. Kun Storbritannia og Frankrike har deltatt i flere kriger. Andreplassen deler vi med USA. Høydepunktet for norsk krigføring var bombingen av Libya, hvor Norge var et av landene som bombet mest.

krigogfred