Kulturell globalisering handler om fremveksten av en slags «global kultur», et stadig større sett av referanser som mennesker i alle verdens land forholder seg til. Ungdom over hele verden hører på den samme musikken, har de samme heltene og ønsker seg de samme statussymbolene.

Forskerne er uenige i oppfatningen om hvilken grad av felleskultur dette innebærer, men det er i hvert fall klart at tendensen er økende. I tidligere tider var det dessuten bare de øverste samfunnslag som fulgte internasjonale trender, nå gjelder det alle. >>>>>>>

Coca-cola og McDonald’s er ofte tatt som eksempel på en kulturell globalisering.
Du kan finne Coca-cola i Nepal og i Brasils jungel. Da jernteppet falt og de øst-europeiske landene fikk økt kontakt med Vesten, varte det ikke lenge før du kunne få BigMac med Cola i alle større byer.

Globalisering og kulturelle endringer

Alle kulturer er som isolerte øyer. Hver øy har sine særegenheter som skiller dem fra hverandre. Kulturene er statiske og uforanderlige – eller er de det?