Alle folkeslag har mye felles: Alle har språk, religion, bordmanerer, normer for barneoppdragelse, ekteskapsregler, gravskikker osv. Slik kan vi si at kultur både samler og splitter menneskeheten.

En viktig form for kulturell variasjon har å gjøre med personforståelse; det går an å skille mellom «jeg-kulturer» og «vi-kulturer».

  • «jeg-kulturer» legger vekt på individets selvstendighet
    en egosentrisk personoppfatning
  • «vi-kulturer» legger mest vekt på fellesskapet
    en sosiosentrisk personoppfatning

En annen viktig kulturforskjell har å gjøre med tidsoppfatning:
– Noen betrakter tid som en linje
– Andre ser på den som sirkulær, noe som stadig gjentar seg

I forskning om kulturell variasjon benyttes kulturrelativistisk metode. Den legger vekt på å vurdere andre folkeslag på deres egne premisser, og legge egne, etnosentriske fordommer til side.Dette gjør IMDi
IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. Video | Tall og fakta om integrering i NorgeFlere ‘videosnutter’