Home kulturforståelse Kulturell variasjon

Kulturell variasjon

Alle folkeslag har mye felles: Alle har språk, religion, bordmanerer, normer for barneoppdragelse, ekteskapsregler, gravskikker osv. Slik kan vi si at kultur både samler og splitter menneskeheten.

En viktig form for kulturell variasjon har å gjøre med personforståelse; det går an å skille mellom «jeg-kulturer» og «vi-kulturer».

  • «jeg-kulturer» legger vekt på individets selvstendighet
    en egosentrisk personoppfatning
  • «vi-kulturer» legger mest vekt på fellesskapet
    en sosiosentrisk personoppfatning

En annen viktig kulturforskjell har å gjøre med tidsoppfatning:
– Noen betrakter tid som en linje
– Andre ser på den som sirkulær, noe som stadig gjentar seg

I forskning om kulturell variasjon benyttes kulturrelativistisk metode. Den legger vekt på å vurdere andre folkeslag på deres egne premisser, og legge egne, etnosentriske fordommer til side.SHARE