Ny statistikk fra SSB viser at likestillingen i det norske samfunnet ikke er der den bør være. Det sier likestillingsombud og forskere til E24.

8. mars markeres kvinnedagen over hele verden, der likhet mellom kjønnene og kvinners rettigheter står i sentrum.

Sammenlignet med andre land har Norge kommet langt i likestillingskampen, men har vi kommet langt nok?

Det spør likestillingsombud og tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og forskerne Mari Teigen og Stine H. Bang Svendsen.

Ferske tall fremlagt av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nemlig flere tydelige forskjeller mellom menn og kvinner i arbeidslivet.