Kompetansemål:
Diskutere hvordan makt og innflytelse kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold.

Makt er evnen (veien) til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser, og kan også bety det å ha autoritet eller myndighet over noe.

Kunnskap er makt.
Jo mer kunnskp du har om samfunnet jo lettere er det å delta i fordelingspolitikken.

Penger er makt.
Bedriftseiere og andre som eier store verdier i samfunnet blir lettere lyttet til. (Arbeidsplasser)

Medlemmer er makt
Mange medlemmer i en organissasjon fører til økt makt.

digitale-skiller-300x225Det er en sammenheng mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter. Men selv om demokrati blir ansett som et gode, blir ikke alle nødvendigvis behandlet og representert like godt med denne styreformen heller, for eksempel minoriteter og urfolk.

En persons innflytelse og makt i politiske prosesser kan avhenge av både etnisitet og det vi kaller sosioøkonomiske forhold.

Sosioøkonomiske forhold henger blant annet sammen med inntekt og utdanning. Vi skal forklare disse begrepene nærmere og se på hva som påvirker vår makt i systemet. (NDLA)

  • Formelle rettigheter – likhet mellom grupper
  • Store forskjeller i praksis – sosioøkonomisk status
  • Store forskjeller i praksis – etnisitet
  • Hvorfor slike forskjeller i makt og politisk innflytelse?

Les om dette på NDLA