Home Politikk og demokrati Partiene i Norge

Partiene i Norge

Kompetansemål:document_new
analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge


Partiene er bindeledd mellom velgerne og de ulike politiske styringsorganene. Det er partiene som stiller lister ved kommune- fylkes- og stortingsvalg, og det er deres kandidater vi stemmer på. Partiene finner både folk til valglistene og rekrutterer nye medlemmer og personer til verv. De markedsfører også partiet på lokalplanet og i mediene. Alle partier utarbeider et partiprogram som kandidatene deres er forpliktet til å følge.

Lenker:

Oppgaver:

 1. Når fikk vi partiene Høyre og Venstre?
 2. Hva er parlamentarisme?
 3. Hvorfor var det en motsetning mellom arbeidere og bedriftseiere?
 4. Hvor lenge har Arbeiderpartiet vært det største partiet i Norge?
 5. Hvilke partier er de ikke-sosialistiske partiene?
 6. Diskuter: Hvem er den typiske SV-velgeren? Hva kjennetegner velgerne til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet?
 7. Diskuter: Burde vi i Norge ha et parti av og for ungdom som kalte seg «Ungdomspartiet»? Diskuter behovet for et slikt parti.

Hva skiller partiene i norsk politikk?

 1. Hva er en ideologi?
 2. Hva er et sosialdemokratisk parti?
 3. Hva er hovedsakene for SV?
 4. Hvor mange mandater har den nåværende regjeringen bak seg?
 5. Hva er kjernesakene til Senterpartiet?
 6. Hvilke grunnverdier står Kristelig Folkeparti for?
 7. Hva betyr det at Venstre er et sosialliberalt parti?
 8. Hvordan skiller Høyres politikk seg fra Kristelig Folkepartis?
 9. Hvordan vil Rødt endre det norske samfunnet?
 10. Diskuter: Hva vil du legge mest vekt på når du skal velge parti?
 11. Diskuter: En mann ligger i grøfta. Han er full, syk, har ikke noe sted å bo og ingen jobb. Har samfunnet et ansvar for denne mannen, eller er han selv ansvarlig for den situasjonen han har kommet i? Hvilke partier mener hva, mener du?
SHARE