Home Politikk og demokrati Valg og valgordning

Valg og valgordning

I Norge avholdes valg annethvert år, vekselvis mellom lokalvalg og stortingsvalg/sametingvalg, noe som gir valgperioder på 4 år.

Valgordningen ved Stortingsvalg har siden 1953 tatt utgangspunkt i fylkene som valgkretser, der hvert fylke velger et fast antall mandater til Stortinget.

 1. Stortingsvalg er valg av representanter til Stortinget.
  Valgene foregår  hvert fjerde år, og gjennomføres i september.
  Det velges 169 representanter fra 19 fylker til Stortinget.
 2. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge.
  Valget avholdes hvert fjerde år, midtveis i stortingsperioden.

Stortingsvalg 2017

11. september er det Stortingsvalg i Norge. Her på siden kan du finne mange oppgaver som kan brukes i arbeidet for å forstå hvordan dette foregår.
 1. Oppgave: Hvilket parti er riktig for deg?  
 2. Oppgave: Hva kan du om Stortingvalg?
 3. Oppgave: Stem på oss!
 4. Oppgave: Valgresultater fra skolevalg og Stortingsvalg
 5. Oppgave: Stortingsvalg 2017 – saker og stridsspørsmål
 6. Oppgave: Hva prioriterer du?
 7. Kahoot – Hva skjedde i sommerferien 2017?

Meningsmålinger (partimålinger oppdateres i slutten av hver måned)

SHARE