Home Politikk og demokrati Velferdsstaten

Velferdsstaten

Kompetansemål:
diskutere hovdprinsippene for den norske velferdsstaten og dei utfordringene den står overfor

Norge er en velferdsstat, men hva betyr det egentlig?
Staten tar vare på innbyggerne slik at alle er sikret et minimum av levestandard, uavhengig av egen eller foreldres inntekt. 
Hva er bakgrunnen for den velferdsstaten vi har i dag? Hvilke rettigheter og plikter har vi i velferdsstaten, og hvilke utfordringer står velferdsstaten overfor i dagens Norge? 

Generasjonskontrakten – Yter når vi kan, mottar når vi trenger
Behovet for tjenester varierer med alderen. Det samme gjør evnen til å betale skatt. nnbyggerne i en moderne velferdsstat veksler mellom å være forsørgere og forsørgede gjennom livets ulike faser.

| Prezi om velferdsstatenVideo: Fra vugge til grav |


Hva bruker vi pengene på?

velferdstaten

velf


Oppgave fra ung økonomi: – Velferdsstatens utfordringerBegrepet levestandard brukes vanligvis som en betegnelse på en persons eller befolknings økonomiske og materielle velferdsnivå. Livskvalitet kan betegne samfunnets velferdsnivå, eller hvordan folk oppfatter sin velferd. BM: http://ndla.no/nb/node/4460?fag=8

networkon

Lenker:

SHARE