Home Eksamen Muntlig eksamen

Muntlig eksamen

Lokalgitt muntlig eksamen.
Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Etter trekningen har du som eksamenskandidat to lesedager (48 timer) til å forberede deg før selve eksamenen.

  1. Første dag: Trekkfaget offentliggjøres og elevene bruker første dag som lesedag.
  2. Andre dag: Obligatorisk forberedelse med tema, problemstilling/er eller case som blir gjort kjent for elevene ved skoledagens start.
  3. Eksamen består av en presentasjon (10 min.) og en påfølgende samtale (20 min.).

Vurdering
Hele eksamenstiden skal vurderes, både presentasjonsdelen og samtale/spørsmålsdelen. Elevene skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det betyr at sensorene ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Sensorene skal ikke lete etter den kompetansen elevene ikke har. Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen.

 Generelle vurderingskriterier for presentasjon  Generelle vurderingskriterier for utspørring
vurderingsamf vurderingmuntlig

Aktuelle lenker:
| Eksamen- NDLA | Lær å presentere – NDLA | Eksamen 2017. Tips og råd fra Helsesista.


 

SHARE