Formuler en problemstilling og skriv en fagartikkel knyttet til temaet «Et bærekraftig Norge».

Finn informasjon som belyser problemstillingen fra ulike synsvinkler. Gi også noen eksempler på hvordan du og din familie kan bidra positivt i klimasaken. Du må gi faglige og/eller etiske begrunnelser for dine valg.

Hvordan vet vi at vi har laget en problemstilling?
Først og fremst er en problemstilling  noe som kan besvares. Hvis den ikke kan besvares, er det snakk om et tema eller et felt.

Tips: 

  • Bruk spørreord: hvordan, hvorfor, hvilke (faktorer, forhold) osv.
  • Noen spørsmål er lukkende og gir konkrete/avgrensete svar. Andre egner seg til drøfting av ulike tolkninger etc.
    «Hva …?» er mer lukkende enn «hvordan … » og «på hvilken måte».
    «Hvorfor» innebærer at du ser etter årsaksforklaringer (kausalitet). Dette stiller strenge krav til design og metode.
  • Velg gjerne spørreord som åpner opp problemstillingen slik at du kan belyse temaet, for eksempel «På hvilken måte … ?»
    «Hvordan kan vi forstå [et fenomen]?»
  • Prøv å sammenfatte problemstillingen i ett hovedspørsmål og eventuelle underspørsmål (to eller tre er som regel tilstrekkelig).

http://sokogskriv.no/skriving/struktur/oppbygning-av-en-oppgave/

Kilder

Hvordan skrive fagartikkel


Om klima og bærekraftig utvikling

Hva kan du selv bidra med?