KOMPETANSEMÅL: GJØRE GREIE FOR EU SINE MÅL OG STYRINGSORGANER OG DISKUTERE NORGE SITT FORHOLD TIL EUSamarbeidet med EU har innvirkninger på store deler av norsk samfunnsliv og EU er vår viktigste handelspartner.

Norge er en del av Europa, ikke bare geografisk, men også historisk, økonomisk og kulturelt.  Det som skjer i Europa har betydning for oss. EU er Norges aller viktigste handelspartner og EUs politikk har innvirkning på store deler av norsk samfunnsliv.

Regjeringen ønsker derfor at Norge bidrar til å skape et solidarisk og trygt Europa gjennom å føre en aktiv og offensiv europapolitikk. 

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du spørsmål og svar på mye av det du måtte lure på – om Norges forhold til EØS, EU og Schengen. Lenke til spørsmål og svar.


Aktuelle lenker: