Home Internasjonale forhold Fagartikkel om internasjonale forhold

Fagartikkel om internasjonale forhold

Du skal skrive en drøftende fagartikkel der du bruker fagbegreper og varierte kilder. Denne oppgaven dekker følgende kompetasemål fra utforskeren:

  • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger
  • bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling

Du lager selv problemstillingen. Innholdet i oppgaven skal dekke et eller flere kompetansemål fra temaet «internasjonale forhold». Eksempler på temaer er:

  • Internasjonalt samarbeid
  • Fattigdom, fordeling og miljø/klima
  • Krig og konflikt
  • Norge i verden
  • Makt
  • Terrorisme
  • Globalisering

Aktuelle lenker til oppgaven:

SHARE