Home Individ, samfunn og kultur Fagartikkel om kultur og samfunn

Fagartikkel om kultur og samfunn

Kompetansemål: DRØFT HVORDAN RELIGIØS, ETNISK OG KULTURELL VARIASJON SKAPER MULIGHETER OG UTFORDRINGER OG HVORDAN KAN VI MOTVIRKE FORDOMMER, RASISME OG DISKRIMINERING?

Oppgaven dekker følgende kompetansemål:
– Diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer
– Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår og hvilke tiltak som kan motvirke dette


Du skal skrive en drøftende fagartikkel der du bruker fagbegreper og varierte kilder. Du skal svare på følgende problemstilling:

Oppgavetittel: Muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn.

Les nøye gjennom de vedlagte vurderingskriteriene før du starter på oppgaven.

Informasjon om oppgaven:

SHARE