Home Individ, samfunn og kultur Fagartikkel om flerkulturelle samfunn

Fagartikkel om flerkulturelle samfunn

Du skal skrive en drøftende fagartikkel. Du skal selv lage en problemstilling innenfor følgende kompetansemål:

DRØFT HVORDAN RELIGIØS, ETNISK OG KULTURELL VARIASJON SKAPER MULIGHETER OG UTFORDRINGER OG HVORDAN KAN VI MOTVIRKE FORDOMMER, RASISME OG DISKRIMINERING?

Tittel: ‘Din problemstilling’.

Innlevingsfrist: fredag 24. november.

SHARE