KOMPETANSEMÅL:
– GJØRE GREIE FOR SENTRALE KJENNETEGN VED DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN I NORGE
– DISKUTERE HOVDPRINSIPPENE FOR DEN NORSKE VELFERDSSTATEN OG DE UTFORDRINGENE DEN STÅR OVERFOR


Skriv en fagartikkel der temaet er norsk økonomisk politikk. Du skal selv lage en fruktbar problemstilling om temaet.

Aktuelle temaer:

 • Norsk økonomisk politikk i dag
  • Hva er økonomisk politikk?
  • Hvem vedtar den økonomiske politikken i Norge?
  • Hvem har ansvaret for å følge opp den politikken som blir vedtatt?
  • Hva er handlingsregelen, og hva er hensikten med den?
  • Statsbudsjettet 2016
 • Velferdsstatens prinsipper og utfordringer
 • Olje/gass og norsk økonomi 
  • Hvor stor del av den norske befolkningen er sysselsatt i oljesektoren?
  • Hvor stor del av BNP utgjør oljesektoren?
  • Hvor stor del av eksporten fra Norge består av olje og gass?
  • Hvor stort er Statens pensjonsfond Utland (ofte kalt «Oljefondet»)?
  • Hvilke fornybare energikilder fins det, og hvilke er i bruk i Norge?
  • Hva er økonomisk politikk? – Hvem vedtar den økonomiske politikken i Norge? -Hvem har ansvaret for å følge opp den politikken som blir vedtatt? -Hva er handlingsregelen, og hva er hensikten med den?Arbeid og ledighet
 • Arbeid og ledighet i Norge

Aktuelle lenker: Automatisk forside i Word – Automatisk» innhold i Word – Bibliografi


Vurdering: Det legges vekt på riktig “oppsett” av fagartikkelen, innhold og variert bruk av kilder. Se vurderingskriterier


Her finner du bakgrunnsstoff:

 • Læreboka: side 14-17
 • Artikler om norsk økonomi på bloggen
 • Artikler om velferdsstaten på bloggen
 • Bloggsider: øk. politikk – velferdsstaten – timeopplegg – Statsbudsjettet
 • NDLA: Norsk økonomisk politikk – Velferd skatt og fattigdom