Home Internasjonale forhold Fattigdom

Fattigdom

Kompetansemål:
gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden


 Fattigdom er mer enn fravær av materiell velferd. Fattigdom innebærer manglende valgmuligheter og mangel på anstendig levestandard. Fattigdom begrenser menneskers muligheter til å ha innflytelse over sin egen livssituasjon og begrenser den enkeltes valgmuligheter.

Absolutt fattigdom
Absolutt eller ekstrem fattigdom innebærer at en ikke får dekket grunnleggende behov som vann, mat, klær, hus, tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Grensen for absolutt fattigdom går ved Verdensbankens fattigdomsgrense på 1,25 amerikanske dollar (cirka åtte norske kroner) dagen.

Relativ fattigdom
Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land. Grensen for relativ fattigdom fastsettes gjennom en nasjonal fattigdomsgrense.

Grensen for relativ fattigdom i et rikt land som Norge ligger på 50 prosent av medianinntekten, det vil si 196 000 for en husholdning (2008). Disse personene har ikke tilgang på en del goder som er vanlig i Norge, men ville vært velstående i mange av verdens fattigste land. Det er dermed stor forskjell på absolutt og relativ fattigdom.

Aktuelle lenker:


Oppgaver til film/artikkel

Sweatshop – moteindustriens slaver Aftenposten har i serien «Sweatshop» satt søkelyset på forholdene i tekstilindustrien i u-land. De sendte tre norske ungdommer til Kambodsja og lot dem føle arbeidsforholdene på kroppen. >>>>>>>>


Fra global ulikhet til global rettferdighet

Vil fattigdommen i verden forsvinne bare økonomien vokser raskt nok? Hvorfor fortsetter noen land å være lutfattige, selv om den rike verden bruker milliarder på utviklingshjelp hvert år?


Fra NDLA:

SHARE