Home Internasjonale forhold FN – samarbeid for fred

FN – samarbeid for fred

Kompetansemål:
finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre


De fleste stater ser verdien av å samarbeide gjennom internasjonale statlige organisasjoner. I dette arbeidet står FN helt sentralt.
«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN.

Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.  Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene.

FNs viktigste arbeidsområder.
FN er kjent for fredsbevaring, fredsbygging og humanitær hjelp. Men FN jobber også med bærekraftig utvikling, miljø og klima, og beskyttelse av flyktninger.
Les mer på FN sambandet. Video: Sikkerhetsrådet


Aktuelle lenker:


Oppgaver:

 1. Gi en kort oversikt over de viktigste organene i FN?
 2. FNs viktigste mål er å bevare verdensfreden. På hvilke måter kan FN gripe inn i konflikter?
 3. Hva er den internasjonale domstolen i Haag?
 4. Hva er folkeretten?
 5. Hvor deltar Norge i fredsbevarende operasjoner?
 6. Gi en kort innføring i FNs fredsarbeid i Syria.
 7. Hvilke utfordringer stor FN overfor?
 8. Hva er menneskerettigheter?
 9. Hvordan oppstod ideen om menneskerettighetene?
 10. Hvilken kritikk er det reist mot menneskerettighetene?
 11. Hva menes med ‘norsk utenrikspolitikk’, og fortell kort om aktuelle nyhetsaker som blir nevnt.

Konflikter

Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive.

 1. Beskriv konflikten: Bakgrunn og parter/aktører i konflikten
 2. FN’s rolle
 3. Norges engasjement
 4. Hva er situasjonen nå i dag?
 5. Løsninger?


Menneskerettigheter

SHARE