Home Utforskeren Skrive fagartikkel

Skrive fagartikkel

fagartikkelDet og skrive en fagartikkel er en egen sjanger, på lik linje med andre sjangre som dikt, eventyr og kåseri. Det som kjennetegner en artikkel, er at den inneholder følgende elementer.

En innledning som inkluderer en klart formulert problemstilling

En hoveddel hvor du presenterer innsamlet informasjon med kildereferanser og drøfter problemstillingen

En konklusjon hvor du oppsummerer svaret på problemstillingen som du har kommet fram til gjennom drøftingen i hoveddelen.

En kildeliste som inkluderer alle kildene som du har referert til i hoveddelen.


Kilder

SHARE