KOMPETANSEMÅL:
GJØRE REDE FOR TENKEMÅTER I SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI OG BRUKE DEM TIL Å FORKLARE SOSIALE SAMMENHENGER

Sosiologi er et samfunnsvitenskapelig fag. Et mangfold av definisjoner har blitt foreslått når det gjelder hva sosiologi er i seg selv og hvilke objekter og/eller fenomener i verden den studerer.

Begrepet sosiologi kommer fra det latinske ordet «societas», som betyr samfunn, og det greske ordet «logos», som betyr kunnskap.
Vi kan si at faget sosiologi har fire overordnede mål når det gjelder å tolke og forstå samfunnet og samspillet mellom mennesker:

å finne og tolke likheter og forskjeller mellom mennesker
å forstå samfunnet gjennom vitenskapelige undersøkelser
å ha et kritisk ståsted når en analyserer samfunnet
å formidle en helhetlig forståelse av samfunnet og samspillet mellom

En vanlige forståelse av hva sosiologi beskjeftiger seg med er at sosiologi er læren om eller det vitenskapelige studiet av mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket.

Dette innebærer at man i sosiologi studerer hvordan mennesker påvirker samfunnet, men også hvordan samfunnet påvirker det enkelte mennesket gjennom en rekke ulike sosialiseringsprosesser.

Sentrale sosiologiske tenkere:
Franskmannen Auguste Comte (1798–1857)
Filosofen og økonomen Karl Marx (1818–83)
Sosiologen og økonomen Max Weber (1864–1920)
Émil Durkheim (1858–1917)

Sosialantropologi:
Franz Boas (1858-1942)
Bronislav Malinowski (1884-1942)
Thomas Fredrik Barth (født 1928)
Marianne Gullestad (1946-2008)


sundtI Norge er det Eilert Sundt (1817–75) som er samfunnsvitenskapens far. Han ble landskjent gjennom sitt arbeid med fantene, som han kjente fra sin barndom og ungdom i Farsund. En rekke studier av befolkningsforhold (demografi) ga Eilert Sundt et navn også utenfor Norges grenser. Han skrev bøker om giftermål og dødelighet. Her brukte han også kirkebøker og laget statistikk og ble en banebryter på feltet.

Andre kjente norske samfunnsvitere:
– Niels Christie – rettssosiologi
Johan Galtung – fredsforkning og sosiologi
– Stein Rokkan – statsvitenskap


Sider på bloggen: 
– Max Weber og den moderne sosiologien
– Johan Galtung – en fredelig kjempe

Aktuell lenker: