Den andre filmen om FNs klimapanels 5. hovedrapport handler om virkninger, tilpasning og sårbarhet. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.

Klimaendringer 2014: Virkninger, tilpasning og sårbarhet from Kunnskapsfilm on Vimeo.