Integrering. Skal vi forhindre svenske tilstander, må minoritetsguttene tas på alvor.

«Legg fra deg balltreet. Slik gjør vi ikke i Norge». En gutt, født og oppvokst i Norge, har havnet i trøbbel og har med seg balltre på skolen. Av læreren får han beskjed om at slik oppførsel er uakseptabel. Noe det selvfølgelig er. Men samtidig trekkes det indirekte opp en grense mellom lærer og elev. Han er norsk, men likevel en fremmed.

Eksempelet benyttes av Monika Grønli Rosten som nylig leverte inn sin doktoravhandling «Nest siste stasjon, linje 2 – Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen». Situasjonen gir et lite innblikk i hvorfor mange gutter med minoritetsbakgrunn faller ut av skolen – og hva som  kan gjøres for å forhindre at det skjer.


Les hele saken og svar på spørsmålene:

1. Hvem mener Monika Grønli Rosten er glemt i dagens integreringspolitikk?

2. Hvor tar kommentator Helene Skjeggestad eksempler fra i sin kommentar?

3. Hva er hovedfaren med dagens integreringspolitikk rettet mot unge?

4. Hva mener Skjeggestad er hovedarenaen vi må bruke for å løse integreringsproblemet blant unge gutter?

5. I tillegg til dette, hva mener Helene Skjeggestad er løsningen på dette problemet?