Det er et sikkert vårtegn at mange klager på russen. Samtidig kan russefeiringen fortelle noe om samfunnsutviklingen generelt, den kan ses på som et overgangsritual der alkohol er et viktig symbol. Les artikkelen som tar for seg russefeiringens historie og svar på spørsmålene under.

  1. Hva kan et historisk blikk på russetiden fortelle om det norske samfunnets utvikling? (Utdanning som nøkkelgode og kommersialisering av kultur kan være stikkord.)
  2. Diskuter hvordan russetiden fungerer som overgangsrituale fra barn til voksen.
  3. Hvilke funksjoner har rusmidler under russefeiringen?
  4. Bruk Mary Douglas´ teori om urenhet for å si noe om hvorfor samfunnet for øvrig kan reagere negativt på russen. (Douglas kan du lese mer om under «Hva mente de?» på denne nettsiden)
  5. Hvis du skulle ha forsket på russefeiringen som overgangsritual, hvilke metoder ville du tatt i bruk og hvorfor?