• Søk og organisering
  • Kritisk refleksjon og kildekritikk
  • Samarbeid og deltakelse
  • Problemløsning
  • Kreativitet og utforsking
  • Sikkerhet (økonomiske transaksjoner, spam, virus)
  • Nettvett og nettikette
  • IKT-ferdigheter (redskapskompetanse)

Skytenester. – Kva er skya?

Presentasjonar
– Bli betre til å presentere!

Kildekritikk
– Korleis kan du kvalitetsikre informasjon?

Gode søk
– Internett er ein glimrande stad å jakte på informasjon. Men korleis kan vi foreta gode søk?

Lær smart – jobb effektivt!
– Er du ny på vidaregåande? Har du ikkje brukt digitale læremiddel før? Kjenner du ikkje NDLA? Da er dette noko for deg. Få nyttige tips om korleis du kan lære smart og effektivt!

Betre bilete. Tre enkle tips.
– Fotograf Tom Knudsen gir deg gode råd om hvordan du kan ta bedre bilder.