Politikerne krever stadig strengere straffer – og støtter seg på «folks rettsfølelse». Men både stortingsrepresentantene og folk flest undervurderer straffenivået.

Strengere straff er blitt politikernes standardsvar på enhver kriminalitetsutfordring. Knapt en eneste stortingspolitiker tar til motmæle. Argumentet er hensynet til «folks rettsfølelse»; at folket krever strengere straff. Men stilt overfor konkrete straffesaker vil ikke folk ha strengere straff. Stortingspolitikerne på sin side undervurderer samtidig hvor streng straff domstolene faktisk gir.

Dermed lider debatten av at Stortinget ikke vet at det er i utakt med befolkningen.