Ungdom med lavt utdannede foreldre velger korte utdanninger som de kan bruke direkte i en jobb. Ny undersøkelse viser hvilke fag de velger.

Studenter som har foreldre med grunnskole som høyeste utdanning, er underrepresentert i høyere utdanning, men er likevel en stor gruppe i antall studenter.

Utdanningsvalgene til disse ungdommene er lite undersøkt, men nå foreligger en undersøkelse som detaljert viser hvilke studier disse ungdommene søker seg til.

– Denne gruppen setter seg på skolebenken for å studere praktiske fag de kan bruke i en jobb, sier sosiolog Tanja Askvik ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Studenter med lavt utdannede foreldre velger oftere enn andre studenter profesjonsutdanninger som sykepleie, sosialt arbeid, læreryrker, barnehagelærer, politi og militære yrker.

Les hele saken