faktareform (1)Offentlig sektor designes og redesignes i et forrykende tempo. Noen sektorer reformeres i retning av generalisering, mens andre spesialiseres.

Det kalles New Public Management, og modellen er blitt trendy i hele den vestlige verden. Men skal offentlig sektor virkelig hente sin modell fra privat sektor? Nei, sier forsker.

Bedre for brukerne?
Den går under mange navn. Det vanligste er New Public Management, som noen allerede mener er foreldet teori, og at man i stedet bør snakke om New Public Governance. Men også begreper som ’offentlige fusjoner’ og endog ’konserner’ vibrerer i debatten.

New Public Management var et svar på en ny kompleksitet i velferdsytelser og en offentlig sektor som i OECD-landene hadde økt fra 25 til 45 prosent i andel av BNP de siste to tiårene frem mot 1980-årene. Det var også en gryende erkjennelse av at demografiske endringer ville gjøre velferdsstaten lite bærekraftig på sikt.