Kompetansemål:
Diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov

Hva som produseres, og hvordan det produseres, varierer fra samfunn til samfunn. Arbeid har forskjellige funksjoner i et samfunn, og de dekker forskjellige behov hos enkeltmennesket. 

Et lønnsarbeid kan blant annet gi deg økonomisk frihet. For mange arbeidstakere er det sosiale aspektet vel så viktig, og vi mennesker har også et behov for selvrealisering.

Karl Marx mente arbeidet var menneskets viktigste aktivitet. Mennesket omformer omgivelsene og produserer goder for å dekke sine behov. Arbeidet skulle være en skapende prosess, og han mente at det å skape er et kjennetegn ved mennesket.

  • Arbeid tilfører samfunnet varer og tjenester
  • Arbeid bidrar til utvikling og teknologiske framskritt
  • Arbeid er sosialt integrerende
  • Arbeid er en forpliktende samfunnskontrakt

Flere undersøkelser viser at tre hovedelementer i arbeidet er naturlig og viktig for mennesket (Kondo, 1999):
– Kreativitet. Det å produsere noe av verdi.
– Fellesskapsfølelse og tilhørighet.
– Det å være i aktivitet, spesielt fysisk aktivitet.
Disse tre elementene synes å være grunnleggende og viktige for menneskenes utvikling.

Arbeid og behov
I tillegg til at arbeid har flere viktige funksjoner på samfunnsnivå, skal det også tilfredsstille sentrale menneskelige behov. img_maslowsMaslows motivasjonsteori er blant de mest kjente motivasjonsteoriene. Den tar utgangspunkt i at mennesker har fem grunnleggende behov:

  1. Fysiologiske behov
  2. Sikkerhetsbehov
  3. Sosiale behov
  4. Behov for status og prestisje
  5. Behov for selvrealisering

Arbeid

Odd Nordstoga

Arbeid og arbeid
min ven, mitt tidsfordriv
trøytnar mine hender
så eg veit at der er liv
Arbeid, mi redning
frå alt eg ikkje vil
Eg kan sei «Dessverre,
er på arbeid, har ‘kje tid!»
Så eg er på arbeid, og arbeid
gjev meining til å ha fri

Eg er på arbeid
Eg er på arbeid
Eg er på arbeid eg
la la la la la la la

Arbeid og arbeid
gjer ølet meire kaldt
gjer sofaen litt betre
gjer noko godt med alt
Arbeid, min doktar
med deg gjort er eg glad
Alt blei sjukt og gamalt
om arbeid ikkje var
Ja, eg er på arbeid, og arbeid
gjer noko godt med alt

Eg er på arbeid …

Arbeid og arbeid
folk vil ha deg bort
byte deg med anna
dei heller ville gjort
Arbeid, du skal veta
du har ein ven i meg
For eg er som fornøgdast
på veg heim att ifrå deg
Så eg er på arbeid, og arbeid
gjev meininga til tid

Eg er på arbeid …