Home Produksjon og arbeid Arbeid: Samfunn og individ

Arbeid: Samfunn og individ

Kompetansemål:
Diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov

Hva som produseres, og hvordan det produseres, varierer fra samfunn til samfunn. Arbeid har forskjellige funksjoner i et samfunn, og de dekker forskjellige behov hos enkeltmennesket. 

Et lønnsarbeid kan blant annet gi deg økonomisk frihet. For mange arbeidstakere er det sosiale aspektet vel så viktig, og vi mennesker har også et behov for selvrealisering.

Karl Marx mente arbeidet var menneskets viktigste aktivitet. Mennesket omformer omgivelsene og produserer goder for å dekke sine behov. Arbeidet skulle være en skapende prosess, og han mente at det å skape er et kjennetegn ved mennesket.

  • Arbeid tilfører samfunnet varer og tjenester
  • Arbeid bidrar til utvikling og teknologiske framskritt
  • Arbeid er sosialt integrerende
  • Arbeid er en forpliktende samfunnskontrakt

Flere undersøkelser viser at tre hovedelementer i arbeidet er naturlig og viktig for mennesket (Kondo, 1999):
– Kreativitet. Det å produsere noe av verdi.
– Fellesskapsfølelse og tilhørighet.
– Det å være i aktivitet, spesielt fysisk aktivitet.
Disse tre elementene synes å være grunnleggende og viktige for menneskenes utvikling.

Arbeid og behov
I tillegg til at arbeid har flere viktige funksjoner på samfunnsnivå, skal det også tilfredsstille sentrale menneskelige behov. img_maslowsMaslows motivasjonsteori er blant de mest kjente motivasjonsteoriene. Den tar utgangspunkt i at mennesker har fem grunnleggende behov:

  1. Fysiologiske behov
  2. Sikkerhetsbehov
  3. Sosiale behov
  4. Behov for status og prestisje
  5. Behov for selvrealisering
SHARE